Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Matkailu, ravintola ja catering

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

Den som avlagt grundexamen kan

 • arbeta i planerings-, genomförande- och försäljningsuppgifter för matlagning eller kundservice inom restaurangbranschen
 • betjäna finländska och utländska kunder på ett kundorienterat sätt
 • använda terminologi på främmande språk och kulturkännedom
 • arbeta försäljnings-, och kundbetjäningsinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatinriktat, ansvarsfullt och enligt kraven på hygien och hållbart verksamhetssätt.

i grundexamen kan man specialisera sig på serverings- eller matlagningsuppgifter.

En servitör som avlagt examen kan

 • arbeta i uppgifter inom kundservice på restauranger med olika affärskoncept eller verksamhetsidéer eller verksamhetsställen inom den offentliga sektorn
 • ställa i ordning kundutrymmen och lägga fram produkter till försäljning
 • presentera, sälja och servera mat och dryck.

En kock som avlagt examen kan

 • utföra arbetsuppgifter inom matlagning på restauranger med olika affärskoncept eller verksamhetsidéer eller verksamhetsställen inom den offentliga sektorn
 • tillreder välsmakande, näringsrik och hälsosam mat med beaktande av specialkost
 • lägga fram maten som enskilda portioner eller till stora grupper.

Grundexamen inom turismbranschen

Den som avlagt grundexamen kan

 • arbeta i kundbetjäningsuppgifter med försäljning, inkvartering och genomförande av turisttjänster inom turismbranschen
 • arbeta med ansvar för samhället och kundinriktat betjäna finländska och utländska kunder
 • dra nytta av goda interaktionsfärdigheter, språkkunskaper och kännedom om kulturer
 • agera kommersiellt och serviceinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatrikt, ansvarsfullt och i enlighet med ett hållbart verksamhetssätt.

I grundexamen kan man välja att specialisera sig på arbetsuppgifter i en hotellreception, inom försäljning av resetjänster eller vid genomförande av turisttjänster.

En receptionist som avlagt examen kan

 • arbeta i kundbetjäningsuppgifter i inkvarteringsföretag som fungerar enligt olika affärsidéer
 • göra rumsbokningar, incheckning och utcheckning för kunderna
 • presentera och sälja produkter och tjänster
 • instruera i användning av lokala turisttjänster.

En reseexpert som avlagt examen kan

 • arbeta i försäljnings- och rådgivningsuppgifter
 • planera, produktifiera, marknadsföra och sälja reseprodukter och -tjänster
 • ge råd och instruera kunderna i köp av olika resetjänster.

En producent av turismservice som avlagt examen kan

 • arbeta i uppgifter med programtjänster och kundservice förknippade med produktifiering och genomförande av turismservice
 • planera, marknadsföra, sälja och genomföra programtjänster
 • sköta och underhålla även djur, redskap, utrustning och verksamhetsmiljön som behövs i tjänsterna.

Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Den som har avlagt specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen arbetar inom denna bransch i företag eller organisationer av olika storlek som en chef som deltar i arbetet, som arbetsledare för ett arbetsskift eller som chef för en enhet.

Den som har avlagt specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen kan

 • planera, organisera, handleda, övervaka och utveckla den dagliga verksamheten i olika företag och organisationer inom inkvarterings- och kosthållsbranschen enligt resultat- och kvalitetsmål
 • planera, organisera och leda dagliga produktions- och kundserviceprocesser kundorienterat och strävar till att uppnå bästa möjliga kundtillfredsställelse
 • dimensionera personalstyrkan och bestämma vilken personal som behövs i förhållande till verksamheten
 • vägleda, handleda, och övervaka sin personal i föränderliga situationer med hänsyn till kundernas och personalens säkerhet, arbetarskyddet och produktsäkerheten
 • sätta sig in i den lagstiftning och de myndighetsanvisningar och -föreskrifter som gäller verksamheten inom branschen och i organisationen så bra att de kan leda och övervaka arbete
 • med sitt eget exempel leda och förstå hur viktig kommunikation och interaktion är i chefsarbetet
 • arbeta serviceinriktat, ansvarsfullt och samarbetsvilligt och ta hand om organisationens interna och externa kunder
 • sköta kund-, intressent- och nätverksrelationer
 • arbeta på ett engagerat, ansvarsfullt, initiativrikt och diskret sätt.

Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost

Dietkockar som avlagt specialyrkesexamen i tjänster för specialkost kan

 • arbeta yrkesskickligt, självständigt och ansvarsfullt enligt verksamhetsställets verksamhetskoncept och affärsidé
 • i sitt arbete beakta kundgruppens näringsterapeutiska specialbehov samt verksamhetsställets ekonomiska och kvalitativa mål
 • tillreda maträtter och måltider i enlighet med kundens specialdiet och etiska övertygelse
 • förpacka och lägga upp maträtter och måltider som hen tillrett samt se till förpackningsmärkningar och produktinformation för dem.

Dietkockarna beaktar vidare kundernas individuella behov och livsmedelssäkerheten. De har omfattande kunskaper i näringslära och i genomförande av specialdieter samt förutsättningar att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.

Yrkesexamen i kundservice på restaurang

De som avlagt yrkesexamen i kundservice på restaurang kan

 • presentera, rekommendera och sälja mat- och dryckesprodukter i bar och på restaurang
 • betjäna kunderna språkkunnigt
 • betjäna kunderna försäljnings- och kundbetjäningsinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt, resultatinriktat, vänligt och ansvarsfullt
 • arbeta självständigt och i en arbetsgrupp i enlighet med företagets affärsidé och servicekultur
 • följa branschens lagstiftning samt arbetsgemenskapens anvisningar, bestämmelser och verksamhetskoncept
 • utvärdera och utveckla sitt eget arbete.

I yrkesexamen kan man specialisera sig på uppgifter med kundservice i bar eller kundservice på restaurang.

Barmästare som avlagt kompetensområdet för kundservice i bar kan

 • presentera, rekommendera och sälja barens alkoholfria och alkoholhaltiga dryckesprodukter samt inhemska och internationella dryckesblandningar
 • använda barens maskiner, apparater och basarbetsredskap
 • hantera betalningsmedel, göra försäljningsredovisningar och arbeta på ett lönsamt sätt samt känna till principerna för prissättning
 • utföra uppgifter gällande inventering, lagerbokföring och lageromsättning. Servitörer som avlagt kompetensområdet för kundservice på restaurang kan
 • presentera, rekommendera och sälja restaurangens mat- och dryckesprodukter
 • betjäna kunderna på eget initiativ, vänligt och ansvarsfullt samt agera i enlighet med företagets affärsidé och servicekultur
 • berätta för kunderna om råvaror och tillredningssätt för de matportioner som säljs
 • betjäna kunder som behöver specialdieter
 • hantera betalningsmedel, göra försäljningsredovisningar och arbeta på ett lönsamt sätt
 • använda ändamålsenliga arbetsmetoder, maskiner och apparater.

Yrkesexamen i matservice

Yrkesexamen i matservice har en omfattning av 150 kompetenspoäng. Examen har två kompetensområden:

• kompetensområdet för matlagning på restaurang, restaurangkock

• kompetensområdet för matlagning i storhushåll, kock i storhushåll.

Examen består av en examensdel i kompetensområdet som är obligatorisk , Matlagning i restaurangkök eller Matlagning i storhushåll (60 kompetenspoäng), samt av följande valbara examensdelar (90 kompetenspoäng): Tillredning av specialdietmåltider, Tillredning av vegetariska maträtter, Tillredning av maträtter som serveras kalla, Matlagning med olika produktionsmetoder, Matlagning vid beställningsservice, Det andra kompetensområdets obligatoriska examensdel eller En yrkesinriktad examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

De som avlagt yrkesexamen i matservice kan

• planera sina arbetsuppgifter vid matlagning

• arbeta som kock och som medlem av ett arbetslag i matlagningsuppgifter

• arbeta på ett kundcentrerat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och ekonomiskt sätt och i enlighet med hygienkrav och ett hållbart verksamhetssätt

• agera i arbetsgemenskapen och utveckla sin kompetens.

I yrkesexamen kan man specialisera sig på uppgifter med matlagning på restaurang

eller i storhushåll.

Restaurangkockar som avlagt kompetensområdet för matlagning på restaurang kan

• arbeta yrkesskickligt, självständigt och ansvarsfullt enligt restaurangens verksamhetskoncept och affärsidé

• arbeta på ett ekonomiskt och högklassigt sätt

• förbereda råvaror rätt enligt förädlingsgraden

• tillreda för-, huvud- och efterrättsportioner och måltidshelheter

• färdigställa och lägga upp matportionerna på ett ändamålsenligt sätt

• betjäna kunderna kundcentrerat och artigt.

Kockar i storhushåll som avlagt kompetensområdet för matlagning i storhushåll kan

• arbeta systematiskt och ansvarsfullt och i olika matlagnings- och kundserviceuppgifter i ett professionellt kök

• arbeta enligt organisationens verksamhetsidé

• arbeta på ett ekonomiskt och högklassigt sätt

• tillreda olika slags maträtter och måltidshelheter

• professionellt och effektivt använda maskiner och apparater i ett professionellt kök

• betjäna kunderna kundcentrerat och artigt.

Yrkesexamen i turismservice

De som har avlagt yrkesexamen i turismservice kan

 • planera, marknadsföra, sälja och genomföra olika kundinriktade programtjänster
 • arbeta inom turismbranschen med olika kundinformations- och försäljningsuppgifter, marknadsföringsuppgifter, programserviceuppgifter, i receptionen på ett hotell eller med produktion av evenemang
 • arbeta sälj- och serviceinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatrikt, ansvarsfullt och i enlighet med ett hållbart verksamhetssätt
 • säkerställa säkerheten för kunderna
 • betjäna kunderna språkkunnigt
 • utvärdera och utveckla sitt arbete.

Yrkesexamen i turismservice

De som har avlagt yrkesexamen i turismservice kan

 • planera, marknadsföra, sälja och genomföra olika kundinriktade programtjänster
 • arbeta inom turismbranschen med olika kundinformations- och försäljningsuppgifter, marknadsföringsuppgifter, programserviceuppgifter, i receptionen på ett hotell eller med produktion av evenemang
 • arbeta sälj- och serviceinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatrikt, ansvarsfullt och i enlighet med ett hållbart verksamhetssätt
 • säkerställa säkerheten för kunderna
 • betjäna kunderna språkkunnigt
 • utvärdera och utveckla sitt arbete.