Turun ammatti-instituutti Menu

Examina: Tieto- ja viestintätekniikka ja media

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Den som avlagt grundexamen i informations- och kommunikationsteknik har den yrkesskicklighet som krävs för arbetsuppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Hen kan arbeta på ett samarbetsvilligt sätt i en informations- och kommunikationsteknisk miljö. Den som avlagt examen kan använda branschterminologi, ta reda på kundens behov och skapa kundinriktade lösningar i samband med uppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Hen säkerställer att slutresultat motsvarar de krav som ställts på arbetet.

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

De som avlagt grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning har de färdigheter som krävs i de mångsidiga arbetsuppgifterna inom mediebranschen och visuell framställning. De känner till mediebranschens verksamhetsmiljö och har de färdigheter som krävs för att sköta mångsidiga arbetsuppgifter i olika arbetsmiljöer. Inom mediebranschen och visuell framställning behövs både personer med ett brett yrkeskunnande och specialister. De som avlagt examen har i regel bred kompetens inom sitt kompetensområde, men färdigheterna kan också vara inriktade på ett speciellt delområde inom det egna kompetensområdet

Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

Den som har avlagt specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik har den yrkesskicklighet som krävs för att leda utvecklingsarbete inom informations- och kommunikationsteknik och hantera branschens avtal och dokument. Hen har god kännedom om verksamhetsmiljön inom informations- och kommunikationsteknik och kan utifrån den beskriva målen och leda arbetet för att nå de överenskomna målen.

Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

självständigt planera och genomföra arbeten enligt kundens önskemål i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer inom informations- och kommunikationsteknik. Hen arbetar smidigt och främjar samarbetet med olika intressentgrupper. Hen följer den snabbt utvecklande branschen, uppdaterar sina kunskaper och utvecklar sitt kunnande. Hen arbetar i nätverk och delar kunskap med andra professionella inom branschen.